Installasjon Vindusfilm Hus

På denne siden informerer vi litt om hvordan man installerer vindusfilm på planglass. Du må ha i bakhodet at dette er et yrke, og krever presisjon og grunnleggende kjennskap til hvordan en folie monteres på glass. 

Nedlastbar veiledning fra Solfilmsgruppen finner du her.

Video fra en av våre leverandører: